Địa chỉ thiết kế nội thất ở Hà Nội: 96 Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội